NOCR

 • NITRIANSKA ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

  Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v roku 2012. Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii.

  Úlohou organizácie je preto zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka a tiež ochrana záujmov našich členov.

  V rámci efektívneho rozvoja turizmu v nitrianskom regióne s cieľom vytvoriť z neho turisticky príťažlivú lokalitu pre zážitkovú turistiku s čulým mestským životom a atrakciami, pociťujeme potrebu užšej spolupráce so subjektmi s potenciálom v cestovnom ruchu ochotnými zdieľať tento spoločný cieľ.

  Ako organizácia destinačného manažmentu realizujeme a naďalej máme záujem realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov v destinácii, výdavkov návštevníka počas pobytu, predĺženie počtu dní strávených v destinácii a tiež vytvárať príležitosti pre cestovanie rezidentov s cieľom poznávania, zábavy, rozptýlenia, kultúrneho vyžitia. Jedným z nástrojov ako to dosiahnuť je aj projekt regionálnej zľavovej karty.

  Želáme všetkým veľa zážitkov pri spoznávaní nášho regiónu s novou turistickou kartou!

 • KATEGÓRIE ZĽIAV

INFORMAČNÉ CENTRÁ, KDE SI MôŽETE KARTU ZAKÚPIŤ

 • Otváracie hodiny: september-jún
  pondelok-piatok od 8,00 do 18,00 h
  sobota od 8,00 do 12,00 h

  Otváracie hodiny: júl-august
  pondelok-piatok od 8,00 do 18,00 h
  sobota od 9,00 do 18,00 h
  nedeľa od 14,00 do 18,00 h

  Nitriansky informačný systém

  Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
  info@nitra.sk www.nitra.sk

 • Otváracie hodiny:
  Podľa informácii na mestskom úrade Komárno, prípadne telefonicky na: +421 948 830 202.

  TOURIST INFO – Komárno

  Nám. gen. Klapku, Komárno
  kik@komarno.sk www.komarno.sk

 • Otváracie hodiny: september-jún
  pondelok-piatok od 8,00 do 17,00 h

  Otváracie hodiny: júl-august
  pondelok-piatok od 8,00 do 16,00 h
  sobota od 8,00 do 12,00 h

  Levická informačná agentúra

  Holubyho ul. (za mestským úradom), Levice
  lia7@mail.t-com.sk www.mskslevice.sk